RSF Klubbtävling 2019

Riksförbundet Svensk Fotografi – RSF inbjuder samtliga fotoklubbar anslutna till RSF att deltaga i RSF Klubbtävling 2019.
Sista datum för deltagande i RSF Klubbtävling 2019 är den 31 oktober, och det närmar sig snabbt!
Missa inte tillfället att mobilisera klubbens krafter i en kamp mot Sveriges övriga fotoklubbar!
Det är nu fjärde året som vi arrangerar RSF Klubbtävling, och vi ser fram emot ett rekordstort deltagande!
Läs igenom bifogade regelverk, och instruktionerna på www.svenskfotografi.org/rsf-klubbtavling/10342