Bli medlem

Välkommen som medlem i Fotoklubben Aros!

  • Medlemsavgift 400 kr/år.
  • Betala till Fotoklubben Aros, plusgiro 949336-2
  • Ange namn på den person som önskar bli medlem vid betalning.
  • Medlemsavgiften ska vara betald senast den 31 mars. Ny medlem under perioden 1:a augusti till och med 30:a september
    betalar halv (1/2) avgift. Ny medlem under perioden 1:a oktober till och med 31 december erhåller avgiftsbefrielse.