Spänstigt samtal om svartvitt

Färg eller svartvitt? Färgglada Stefan Nilsson och svartvita Lars Hedberg argumenterade för och emot. Diskussionen slutade dock i stor enighet. Foto Rolf Karlsson

Det blev ett spänstigt och roligt samtal kring svartvit fotografi på FK Aros klubbmöte den 26 januari. Stefan Nilsson och Lars Hedberg ”drabbade samman” med olika ståndpunkter, Stefan förespråkade bilder i färg medan Lars föredrog svartvitt. Med bildexempel från sina egna arkiv och andras bilder visade de hur bilder vinner på att publiceras i färg respektive svartvitt. Slutsatsen blev ändå att motivvalet och syftet med bilden får avgöra.

Hela 28 medlemmar deltog i mötet. Speciellt roligt att så många nya intresserade anslutit till klubben. Vi har fått sex nya medlemmar bara under januari månad! Mer än en tredjedel av klubbens medlemmar är kvinnor vilket är extra roligt.

Bengt Johannesson och Stefan Nilsson tipsade om hur nästa månadstävlings tema Mat kan tolkas. Som alltid presenterades tankarna på ett roligt och kreativt sätt!

Per Fridh, Karin Svensson och Jitka Vlasak visade egna bilder på temat svartvitt,

Lasse Lundkvist, ordförande, gav aktuell information, bl.a. om att klubbmötet torsdag den 23 februari flyttas till den onsdag 22 februari. Plats Culturen, Kopparlunden, kl 18,30. Se programmet här…

Välfylld klubblokal. Foto Rolf Karlsson

Anmäl dig till vårens kurser

Grundkursen i Fotografi och Fortsättningskuren i Fotografi (En Bra Bild) börjar snart, tider för träffarna har bestämts. I Grundkursen behövs inga förkunskaper och i den behandlas tekniska grunder för kamera, exponering, skärpa, objektiv, datorfrågor, bildredigering och ett avsnitt om bildkomposition.

I Fortsättningskursen behövs grundläggande kunskaper om det tekniska, det pratas bara om bild, att  tänka och att göra bild.

 • Grundkursen våren 2023 går varannan tisdag kl 18.30 den 31/1, 14/2, 28/2, 14/3, 28/3, 11/4, 25/4 och 9/5.
 • Fortsättningskursen våren 2023 går också varannan tisdag kl 18.30 den 7/2, 21/2, 7/3, 21/3 och 4/4. Datum för stockholmsresan som ingår bestämmer vi när vi träffas.

Det kan finnas några platser kvar, men i så fall behöver man skynda sig att anmäla till Lars Lundkvist (lalu66@icloud.com) eller till
Stefan Nilsson (nilssonjohnstefan@gmail.com ).

Se vårens program i FK Aros

Har du sett att vi har en ny menyknapp här på hemsidan? Nu finns vårens PROGRAM anslaget på ett överskådligt sätt. Klicka dig in så ofta du kan så du inte missar något!  Vi har många mycket intressanta gäster och aktiviteter inplanerade.

Har du tips på aktiviteter för framtiden kontakta gärna FK Aros programgrupp; Annette Sjölund, Rolf Karlsson och Thomas Fredriksson.

Nya regler för Klubbmästerskapet

Det låga antalet deltagande klubbmedlemmar i KM 2022 och de praktiska problemen med hanteringen av tävlingsbilderna har föranlett, att vi har diskuterat hur vi ska få upp antalet deltagande i KM och enklare bildhantering. På klubbmötet den 12 januari beslöts att ändra reglerna för Klubbmästerskapet, så att det är hur väl man har lyckats som fotograf på månadstävlingarna i januari-november under det aktuella verksamhetsåret, som avgör vem som blir Klubbmästare.

 • Nu kommer poäng att delas ut till de 10 som placerat sig bäst på varje månadstävling. 10 poäng och en trisslott till vinnaren, och sedan i fallande skala ner till 1 poäng för 10:e platsen. I december summeras poängen för alla de som deltagit i det aktuella årets månadstävlingar, och den fotograf som fått högst poäng, vinner.
 • Det kommer inte att presenteras något delresultat under pågående tävlingsår utöver resultatet för varje månadstävling.

Bengt Johannesson, tävlingsledare FK Aros

Var med och ställ ut bilder på Stadshuset

Fotoklubben har en utställning i Stadshuset med 14 bilder på flera skärmar. Vi har tidigare haft tema höst/vinter och vår/sommar i Västerås. Nu är det dags att byta ut bilderna och den här gången blir det Västerås omgivningar, d v s Dingtuna, Ängsö, Vallby eller nåt annat inom kommungränsen. Har du bra bilder som du vill ska vara med i utställningen skickar du in dem via mail senast 31/1. Varje medlem kan skicka in minst två bilder. Vi vill att alla som skickar in ska få vara med, men kan bara ta med max 14 st. Får vi in bilder från färre fotografer än 14, så kan några få med två bilder. Om vi får in många bilder och varje fotograf får ta med en bild, men skickat in två,  så väljs vilken av bilderna som kommer med ut av dem som sätter ihop utställningen. Vi vill ju gärna ha en bra variation av bilder och inte t ex fyra nästan lika bilder på slottet på Tidö. Vi vill att du skriver var bilden är tagen. Alla bilder ska vara 30×40.

Vi vet att det finns många fina naturbilder som vi vill att du skickar in, men finns det några udda bilder att blanda med? Kanske finns det bilder från en bilverkstad på Bäckby, motorcyklar på Malmabanan, hundkapplöpning, kattutställning, seglingstävling eller nåt annat som bryter av?

Bilderna skickas i mindre format (max 2MB) och vi kommer sen att höra av oss om vilka bilder som kommer med. Stefan och Lasse kan hjälpa till med utskrifter om du vill det. Klubben står för kostnader av utskrifter och passepartouter.

Är något oklart maila.

Annette Sjölund, utställningsansvarig

Medlemmarnas kväll med massor av bilder

Fotofika på Karlsgatan 2 torsdagen den 12 januari – dagen för FK Aros upptaktsmöte. Foto Stefan Nilsson

Det blev ett välbesökt upptaktsmöte när FK Aros träffades för första gången 2023. Drygt ett 20-tal personer samlades i klubblokalen varav några helt nya ansikten.

 • Ordförande Lasse Lundkvist informerade om kommande årsmötet, kurser m.m.
 • Annette Sjölund informerade om utställningsverksamheten.
 • Bengt Johannesson hade nya tankar om KM som uppskattades av medlemmarna. Mer om det inom kort.
 • Birgitta Johannesson informerade om rutiner för fikastunden i klubblokalen.
 • Rolf Karlsson informerade om verksamhetsplaneringen för våren som utarbetats av programgruppen bestående av förutom Rolf, Thomas Fredriksson och Annette Sjölund.
 • Thomas Fredriksson visade några bilder från en av FK Aros utflykter på 1990-talet – lite klubbnostalgi!
 • Stefan Nilsson tipsade roligt och fyndigt om hur man fotograferar träd – tema för januari månadstävling.

Därtill visade ett antal medlemmar egna bilder. Jätteroligt att så många hade med sig bilder! Det blev en riktigt bra upptakt på vårens verksamhet i Fotoklubben Aros.