KM-regler och teman för 2021

Tävlingen sker i tre klasser med ett tema för varje klass. Teman för KM 2021:

          Klass 1. Yrkesfolk i arbete
          Klass 2. Sportutövare
          Klass 3. Djur nära där du bor

 • Tävlingstiden slutar 30 november 2021, vilket också är slutdatum för inlämning av bilder.
 • Bilderna ska endast lämnas in digitalt till Bengt Johannesson, e-mail bjohannesson93@gmail.com. Filerna skall vara max 1920 pixlar på längsta sidan och i jpg/jpeg-format samt ha en filstorlek av högst 2 MB. Notera att detta är samma format som för många andra tävlingar.
 • Två bilder per deltagare lämnas in i respektive klass. Det är valfritt att lämna in bilderna i svartvitt eller färg i respektive klass.
 • Lämna även in en lista med ditt namn, dina bilders koder och vilken klass bilderna deltar i.
 • Bilderna poängsätts enligt följande: första plats ger 1 poäng, andra plats 2 poäng och så vidare.
 • En vinnare utses i varje klass genom att den som får lägst antal poäng totalt för sina två bilder vinner.
 • En klubbmästare utses genom att den som får lägst antal poäng totalt för sina sex bilder vinner.
 • Om två deltagare hamnar på samma poäng vinner den som har bäst placerad bild.
 • Varje bildfil ska märkas med en unik kombination av tre bokstäver + tre siffror. T.ex. ABC123.
 • Bilderna skickas i december till utvald fotoklubb för bedömning.
 • Redovisning sker på årsmötet i februari 2022, då totalvinnaren erhåller värdigheten ”FK Aros-mästare i fotografi 2021” och får ett pris bestående av årskort på Fotografiska i Stockholm eller gåva av motsvarande värde samt ett diplom. Respektive klassvinnare får tre trisslotter.