Tema för augustis månadstävling

För att ni inte ska vara sysslolösa under sommaruppehållet, har styrelsen beslutat att temat för augustis månadstävling ska vara Övergivet. Ni har således gott om tid på er för att hitta objekt som uppfyller temat. Vi har alltså ingen månadstävling under juni och juli. Som exempel på objekt kan nämnas fallfärdiga hus, skrotbilar, tom badstrand m.m.
Lycka till!
Hälsningar, Bengt Johannesson, Tävlingsledare

KOMIHÅG!
Fotofika varje torsdag ca kl 13.30-15 hela sommaren på Café Malin intill domkyrkan. Kom om du kan och prata foto och annat en stund!