Kurser

Kommande kurser under våren 2024

Det är dags att planera för att gå fotokurs i fotoklubben i vår. Kurserna hålls beroende på hur många anmälningar som kommer, och de som för närvarande planeras är:

 • GRUNDKURS I FOTOGRAFI.
  Här krävs inga förkunskaper, kursen behandlar tekniska grunder för kamera, datorfrågor, bildredigering och ett avsnitt om bildkomposition.
  Kursledare: Jan Röman
 • FORTSÄTTNINGSKURS I FOTOGRAFI (”EN BRA BILD”).
  Här behövs grundläggande kunskaper om det tekniska, det pratas bara bild och bildskapande.
  Kursledare: Stefan Nilsson
 • RÖRLIG BILD.
  Workshop – fortsätter under våren.
  Kursledare: Rolf Karlsson

Kurserna ordnas utifrån hur många anmälningar som kommer in och hålls i mindre grupper om ca 6 deltagare. Starttidpunkt och kursplanering görs tillsammans med deltagarna.
Kostnad är 500:-.
Anmäl intresse till Stefan Nilsson nilssonjohnstefan@gmail.com