Instruktionsfilmer

Så exporterar du dina bilder från Adobe Lightroom för FK Aros Månadstävling

Backup

Backup av dina bilder på rättsätt. Per Fridh höll ett fint och lärorikt föredrag på vårt klubbmöte den 31:a januari om hur man ska tänka och vilka program som är lämpliga att använda i PC-miljö. Lars Lundkvist berättade om Backup med Time-Machine i Mac-miljö.