Medlemsmöte den 10 oktober 2019

Bengt Johannesson coachade oss eftersom ordförande Lars Lundkvist inte kunde närvara.
Thomas Fredriksson berättade om kamerans inställningar vid manuell fotografering.
Kameror före vår digitala tid hade i stort sett två inställningsmöjligheter, tid och bländare. Filmens ljuskänslighet, iso-talet, fanns på filmens förpackning. Inuti fanns förutom filmen även tabeller baserade på den kända och enkla ”Sunny-16-regeln”, för film ISO 100 och strålande solsken gäller 1/100 sekund och bländare 16.
Dagens kameror är digitaliserade med inställningsmöjligheter av de vanligaste fotosituationerna till full automatik. Systemkameror kan användas med förval av en eller flera parametrar, t.ex. A bländarprioritering resten automatik, eller kombinationen A och T bländar- och tidsprioritering och ISO som variabel efter ljusförhållandet. Helt manuella inställningar används vid fotografering i extrema ljusförhållanden, natt, blixt och annat.
Hur vi använder olika prioriteringar och inställningar diskuterades.
• Klubben har ju utbildning ”en bra bild”. Bedömning av bilderna från Skillingaryds Fotoklubb var nu en intressant övning. En snabbgenomgång och bedömning av bästa 3 bilder utan närmare analys visade på stor avvikelse från tidigare bedömning av klubbens utsedda jury. Något viktigt som kanske bör diskuteras.
Rolf Karlsson visade en fin kortfilm av våra tidigare aktiviteter att fotografera diagonaler, trianglar och cirklar
Bengt visade idrottsbilder av ungdomar som tävlade i olika grenar.
Lars-Bruno visade bilder från resa på västra Irland.
• Avslutningsvis uppmanade Lars Hedberg oss alla att vara aktiva vid konstutställningar, foto och annat. ”Man får alltid nya idéer av andras konst”. Något att ta till sig tycker webbred.