Medlemsmöte den 24 oktober 2019

Stefan Nilsson höll i mötet eftersom ordförande Lars Lundkvist var bortrest. 22 glada medlemmar var närvarande. Stefan repeterade inledningsvis om klubbens utbildningsprogram samt påminde om höstutställningen på CuLTUREN. Frivilliga efterlystes för hängningen av bilderna den 4 november. Björn o Karina anmälde sig direkt, det blir förhoppningsvis fler som kan hjälpa Terese.
Per Fridh berättade och visade en fin presentation om HDR-fotografering. HDR står för ”High Dynamic Range” och innebär att man vidgar intesitetsomfånget jämför med en vanlig jpg-bild. Ögat har ju förmågan att ställa in sig efter ljusförhållandet på ett objekt, men så långt har kameratekniken inte kommit. Metoden går därför ut på att kameran ställs in för momentan tagning av en serie t.ex. 3, 5, 7 eller kanske 9 bilder med stegvis inställning av exponeringen för respektive bild. Kamerans bilder slås sedan ihop i ett separat program t.ex. Aurora. Per berättade om både för- och nackdelar med metoden. HDR är alltså ett alternativ till den mer vanliga bildbehandlingen i PS eller LR.
”Oktober månadstävling dubbelexponering” avgjordes genom röstning av medlemmarna. Diskussion uppstod om vad som gällde, dubbelexponering eller fotomontage. Många ansåg att renodlad dubbelexponering i kameran var det rätta sättet. Andra tyckte annorlunda! Kontentan av diskussionen var att ”en bra bild” skulle gälla. Tja.. . vad ska man säga? Ett stort grattis till vinnarna:
1:a plats LarsHedberg med bilden ”Coc au Café”
2:a plats delad av Terese Tillenius ”Vid stranden”och Karin Svensson ”Mormors kaffekoppar”
3:e plats Kjell Westberg med bilden ”Trängsel”.
Tema för nästa månadstävlig kommer att presenteras inom kort.


Lars-Bruno presenterade gemensamma bilder från resa till Färöarna. De fyra entusiastiskt fotograferande medlemmarna som trotsade väder och vind var Bengt, Birgitta, Jitka och Lars-B. Alla hjälpte föredragshållaren med kompletterande information.
Joakim Rosberg visade fantastiska bilder från äventyr runt Luleå och Boden. I menyn ingick spännande interiörer från gamla militära befästningar, vinterlandskap, norrsken och människor med varierande beklädnad. Allt var fint.