Klubbmöte med bildanalys

Klubbmötet den 16 maj bestod till största del  av tävlingsledare Bengt Johannessons genomgång av månadstävlingarna för mars och april. Resultatet redovisas här.
Som extra krydda hade programgruppen engagerat Stefan Nilsson och Lars Hedberg att analysera det tre första bilderna i de båda tävlingarna. Med utgångspunkt från begreppen denotation (faktiskt innehåll) och konnotation (subjektivt innehåll, ”känsla” i bilden) redogjorde de för tre bilder vardera. Det blev en intressant diskussion efteråt och vi kommer säkert att göra liknande analyser framöver.

Stefan Nilsson, i egenskap av vice ordförande, höll i mötet och informerade om de senast genomförda och kommande aktiviteter.

Annette Sjölund informerade om att klubben ges möjlighet att ställa ut i Culturen i september, och om att man önskar en aktivitet från klubben i samband med Kulturnatta. En fotoquiz planeras där besökare kan delta. Mer om detta inom kort här på fkaros.com.

Nästa möte den 30 april får guldkant! Vår medlem Lars-Bruno Eklund firar sin 80-årsdag i maj och bjuder klubbmedlemmarna på smörgåstårta. Obs platsen, Medborgarskolan. Se Lars-Brunos inbjudan här.