Vill du vara med och ställa ut bilder på Culturen?

Vi har fått möjlighet att ställa ut våra bilder på Culturen vecka 50 – vecka 02. Fundera på vilka bra bilder du har som kan vara med i utställningen. Närmare info kommer senare. Har du idéer och synpunkter inför utställningen, så skicka dem till mig så fort som möjligt. Maila till Annette Sjölund

Annette Sjölund, utställningsgruppen FK Aros