Vi besöker gamla ångkraftverket på onsdag 22 november

Harry Frank, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademin och fd chef för ABB Research, tar emot och visar FK Arosmedlemmarna  det gamla ångkraftverket i Västerås på onsdag 22 november kl 10.00. Vi träffas inne i entrén till Steam Hotel så behöver ingen stå ute och frysa.

I början av 1900-talet, när elkraften började byggas ut i Sverige, fanns bara lokala och regionala fristående elnät. När Vattenfall 1915 tog Älvkarleby vattenkraftstation i bruk skulle den täcka elkraftbehovet i området därikring, med 10–15 mils radie. Men vattenföringen i Dalälven var osäker, och industrin krävde säkra elleveranser. Man behövde därför ett reservkraftverk – ett ångkraftverk – som skulle användas vid lågvattenperioder. Kraven som ställdes på platsen var att det skulle finnas god tillgång till kylvatten, en hamn för bränsleleveranser och att det skulle ligga skyddat inne i landet – det var ju krigstider. Valet föll på Västerås.
Idag är ju kraftverket nedlagt men turbiner och generatorer är kvar, likaså kontrollrummet och det är en intressant fotomiljö i Västerås som öppnas för vår klubb.
https://www.angkraftverket.se/

 Anmälan görs till Stefan Nilsson