Rörlig bild

Vi är några medlemmar som planerar att köra en workshop i ämnet Rörlig bild under hösten vintern 2023-24. Vill du vara med – hör av dig till Rolf K
Det kan bli 3-4 eller fler tillfällen om vi känner för det. Lämpliga dagar bestämmer vi gemensamt. Några ämnen som vi planerar att ta upp:

  • Utrustning och teknik (kameror, mikrofoner, belysning).
  • Story, berättarteknik, manus
  • Ljudinspelningsteknik och mikrofonanvändning.
  • Inspelning, plats, eventuella medverkande
  • Grundläggande redigering, ljudsynk, färgghantering
  • med mera