Överlägsen seger för Lars Lundkvist i mars tävlingsomgång

Vår klubbordförande Lars Lundkvist kammade hem en överlägsen seger i mars månadstävling med temat ”Genom ett fönster”. Hans bild från utsidan av pizzerian med de två äldre damerna, som har sina rollatorer utanför, gav många fullpoängare i röstningen om bästa bilden. Antalet röstande var tyvärr lågt, 15 stycken, liksom antalet tävlande, 16 stycken. Är det Corona-effekt eller något annat? I så fall vad? Var temat för svårt eller inte tillräckligt lockande? April-temat ”Transporter” ger förhoppningsvis ett bättre gensvar på både antalet tävlande och antalet röstande. Vi måste ju leva upp till vårt motto: ”Sveriges bästa fotoklubb”!
Bengt Johannesson, tävlingsledare