Online-röstning i Månadstävlingen

Från april månad provar vi online-röstning för Månadstävlingen. Vi hoppas på det sättet att förenkla röstningsförfarandet och därmed öka röstdeltagandet. Uppladdning av bilder till Månadstävlingen sker precis som tidigare och modereras av vår tävlingsledare. Röstning startar omedelbart efter uppladdningstidens slut. Alla medlemmar ingår i juryn och har fem röster vardera, dvs man kan rösta på fem olika bilder, en röst per bild. Bilderna placeras efter antal röster och den bild som fått flest röster vinner. Antal röster på respektive bild redovisas efter tävlingen som tidigare. Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt deltar i röstningen även om man inte deltar i tävlingen.
Lars Lundkvist, ordf
Bengt Johannesson, tävlingsledare
Rolf Karlsson, web

https://vimeo.com/535438240