Dags att rösta på bilderna i Månadstävlingen

Vi testar ett nytt röstningsförfarande i Månadstävlingen. Du ges möjlighet att rösta på max fem bilder med 1-5 poäng, där 5 är bäst. Minst tre bilder ska poängsättas av varje röstande. All röstning sker på tävlingssidan.