FK Aros höststartade vid Lögarängen

FK Aros inledde hösten med en fotoexpedition till Lögarängen intill Mälaren. Skateboardparken, hamnen och den sjönära miljön lockade till många fotografiska utmaningar som de närmare 20-talet medlemmarna löste på utmärkt sätt. Se bilder nedan, fler bilder tillkommer efter hand.

Ordförande Lasse Lundkvist informerade kort om kommande verksamhet, om att vi köpt in nya möbler till klubblokalen, höstens kurser etc.

Månadstävlingen har nytt röstningsförfarande som vi hoppas ska ge bättre spridning på resultatet. Rolf informerade kort om hur man röstar.

Vi avslutade kvällen med gemensamt fika. En trevlig kväll!