Nya regler för Klubbmästerskapet

Det låga antalet deltagande klubbmedlemmar i KM 2022 och de praktiska problemen med hanteringen av tävlingsbilderna har föranlett, att vi har diskuterat hur vi ska få upp antalet deltagande i KM och enklare bildhantering. På klubbmötet den 12 januari beslöts att ändra reglerna för Klubbmästerskapet, så att det är hur väl man har lyckats som fotograf på månadstävlingarna i januari-november under det aktuella verksamhetsåret, som avgör vem som blir Klubbmästare.

  • Nu kommer poäng att delas ut till de 10 som placerat sig bäst på varje månadstävling. 10 poäng och en trisslott till vinnaren, och sedan i fallande skala ner till 1 poäng för 10:e platsen. I december summeras poängen för alla de som deltagit i det aktuella årets månadstävlingar, och den fotograf som fått högst poäng, vinner.
  • Det kommer inte att presenteras något delresultat under pågående tävlingsår utöver resultatet för varje månadstävling.

Bengt Johannesson, tävlingsledare FK Aros