Karin och Thomas tog bästa panoramabilderna

Det var stor spridning på rösterna, så det gick inte att skilja på vinnare och tvåa. Vi brukar ju redovisa de bilder som fick de första fem platserna, men den här gången blir det fyra bästa röstresultaten, och 9 bilder.
19 bilder hade skickats in, och det tyder på att det var ett svårt tema, eftersom det normalt brukar vara åtskilligt fler. Det var också lite tveksamt, om hur man definierar panorama, vilket kanske gjorde att många avstod från att delta.
De två första platserna, som fick 6 röster vardera, gick till Thomas Fredriksson med en kvällsbild från kraftverkshamnen (Bild nr 15) och Karin Svensson som fångat stämningen väl från en fjällsjö (Bild nr 18). Ensam på 5 poäng blev Terese Tillenius med en bild på tre dubbeldäckade flygplan i formation med en låg sol i bakgrunden (Bild nr 3).
Sedan följde två bilder som fick fyra röster vardera.  Det var Lars Lundkvists hamnmotiv (bild nr 5) och Rolf Karlssons Shanghai-bild (Bild nr 7).
Slutligen var det fyra bilder som alla fick tre röster. Det var bidragen från Annette Sjölund (Bild nr 12), Lars Bruno Eklund (Bild nr 13), Stefan NIlsson (Bild nr 14) och Lars Hedberg (Bild nr 17).
Återstående 10 bilder får hedersomnämnande för bra försök.
Nu är det dags för månadstävlingen i oktober, och temat är ”VATTEN” i alla dess former. Torde vara lättare än ”Panorama”, så den siste oktober har det säkert rasat in mängder av vattenbilder!
Bengt Johannesson, tävlingsledare