FK Aros ställer ut i Västerås stadshus

Som ni vet har Culturen tackat nej till våra utställningar eftersom de i fortsättningen ska fokusera enbart på verksamhet riktat till ungdomar. Därför blev vi väldigt glada att få möjligheten att ställa ut i Statshuset.

  • Utställningarna där blir av mer dokumentär art. Det kan bli tre, möjligen fyra, utställningar per år med olika teman rörande Västerås med omnejd.
  • Vi söker bilder från olika event i Västerås med omnejd från 2021.
  • Den första utställningen beräknas starta i februari – mars och hänga i ca två månader. Namnet på den blir som temat ”Året som gick i Västerås med omnejd”.
  • Vi behöver ca 20 bilder per utställning så alla ni som har bilder, från olika event i området, ta fram de bästa och skicka digitalt till ”tessan.tillenius@yahoo.se”. Klubbstyrelsen kommer att välja ut bidrag med fokus på händelsens betydelse i kommunen.
  • Till varje bild ska följa en liten notis om bildens innehåll (gärna tidpunkt) samt fotografens namn. Kostnaden för utskrift, montering etc betalas och utförs av klubben. Har ni frågor och/eller funderingar kring detta går det bra att skriva eller ringa till Tessan. Tel: 073-156 77 00

Vi ser fram emot ett stort deltagande i dessa utställningar där både klubben och enskilda fotografer får visa framfötterna.
Hälsningar Tessan