Inspirerande och välbesökt klubbmöte

Daniel Cordoba berättade om sitt sätt att skapa bilder och Karl Klockar berättade om fotografen Bill Brandt. Foto Rolf Karlsson

En välfylld klubblokal fick se och höra hur vår medlem Daniel Cordoba ser på sitt fotograferande. Daniel har en gedigen utbildning i animation och kreativt skapande och har varit mycket framgångsrik i FK Aros klubbtävlingar.
Karl Klockar berättade mycket inspirerande om fotografen Bill Brandt vars bilder inte lämnar någon oberörd.
Stefan Nilsson tipsdade om har man kan angripa mars månads fototema, Fönsterljus. Här finner du Stefans spaning…
Ordförande Lasse Lundkvist informerade om aktuella frågor