Följ med till Nordens Fotoskola 18 mars

Måndag 18 mars är vi i FK Aros bjudna till Nordens Fotoskola på Biskops Arnö utanför Bålsta. De har gjort detta program för oss:

  • 9.30 ankomst och samling i Logen där vi bjuder på kaffe, följt av att vi presenterar skolan och visar exempel på studenternas arbeten.
  • 11.00 rundvandring på skolan och möjlighet att träffa några studenter
  • 11.45 lunch (85 kr) och därefter avfärd

Senare på kvällen 16:00 till 17:30 har skolan öppet hus på Zoom om man vill kolla mer.
Anmälan till Stefan Nilsson, nilssonjohnstefan@gmail.com. Skriv om du kan ta med samåkare i din anmälan.

Ända sedan 1982 har Nordens Fotoskola varit Sveriges ledande utbildning inom dokumentärt och berättande fotografi. Skolan bär på ett starkt kulturarv och en kvalité som vilar på en lång erfarenhet.