Höstens teman för Månadstävlingarna

Temata för höstens månadstävlingar har nu bestämts, och de är:

    • Augusti           Kort skärpedjup
    • September     Abstrakt foto
    • Oktober          Trejedelsregeln
    • November      Begränsat ljus

Vi har försökt att hitta teman som ska verka utmanande och som inte är för tekniskt krävande. Temat är väsentligt, men minst lika viktigt, är att det blir en bra bild. Vad det är, kan variera från person till person. Men eftersom vi är många som röstar, så är det hög sannolikhet att en vinnande bild är en bra bild som följer temat. Majoriteten har oftast rätt!

Bengt Johannesson, tävlingsledare