FK Aros på fotoskola

FK Arosmedlemmar besökte Nordens Fotoskola, Biskops Arnö, måndagen den 18 mars. Jonas Berggren, samordnare och lärare, tog emot oss och berättade om skolans verksamhet. Skolan startades redan 1982 som en folkhögskoleutbildning, men är sedan 2011 en yrkeshögskola. Yrkeshögskoleutbildningar finns inom flera olika branscher över hela landet. Utbildningarna ska svara mot arbetslivets behov av yrkeskompetens.
Jonas Berggren visade prov på elevernas arbeten och vi fick tillfälle att ställa frågor. En rundvandring och prat med några studenter avslutade besöket.