Festligt, folkligt och fullsatt vid FK Aros uppstart

Trångt men trevligt. Foto Stefan Nilsson

Det var festligt, folkligt och fullsatt när FK Aros första träff för 2024 hölls i klubblokalen. 32 personer hade mött upp vilket innebar att klubbens extrastolar fick lov att plockas fram för att alla skulle få sittplats. Extra roligt att vi kunde välkomna några nya medlemmar denna kväll.

  • Ordförande Lasse Lundkvist gav  aktuell information om klubben.
  • Tävlingsledare Bengt Johannesson berättade om KM, Årets bild och kommande teman i månadstävligen. Dessa finns på tävlingssidan.
  • Annette Sjölund, utställningsansvarig, berättade om kommande utställningar.
  • Rolf Karlsson redogjorde för vårens program som programgruppen tagit fram. I gruppen ingår även Annette Sjölund och Thomas Fredriksson.
  • Stefan Nilsson  redogjorde för vårens kurser samt berättade om Magnumfotogfen Elliot Erwitt
  • Några av medlemmarna visade egna bilder och Thomas Fredriksson hade även tagit fram inspirationsbilder på januaritemat Kyla,