2024 års första FK Arosträff – torsdag 11 januari – välkommen!

Tema för Månadstävlingen i januari 2024 är Kyla. Thomas Fredriksson har tagit hjälp av Photoshops AI-funktion för att skapa exempelbilderna ovan med tema Kyla.

  • 11 januari Uppstart för vårterminen i FK Aros. Klubblokalen kl 18.30.
  • Nya och gamla medlemmar hälsas varmt välkomna!
  • Aktuell information från klubbledningen.
  • Presentation och tips om januari månads tävling på tema som är Kyla.
  • Stefan Nilsson – presentation av en fotograf
  • Ta gärna med några bilder som du vill visa.