Dags att betala medlemsavgiften

En liten påminnelse, glöm EJ betala medlemsavgiften före den sista mars för år 2020.
Våra avgifter är:
  • Ordinarie medlem: 350 kr/år
  • Ungdom t.o.m. kalenderåret du fyller 20: 100 kr/år
  • Studerande på studiemedelsberättigade utbildningar: 100 kr/år

Avgiften betalas till FK Aros plusgirokonto : 94 93 36-2
Glöm inte att ange ditt namn på betalningen.