Tio tappra träffades och tog blixtbilder

Torsdagsträffen 17 sep. med blixtfoto som tema !
10 tappra fotografer träffades nere vid Gullbergs Marin för att bara fotografera med blixt.
Passade bra med blixtfoto eftersom septembers månadstävlingen har det som tema!
Vi hoppas att många blixtbilder skickas in till månadstävlingen !