Terese tog hem KM 2020 – men Thomas tog bästa bilden av Lycka

Så var månadstävlingarna och KM avslutade för 2020: Totalt har det varit åtta tävlingsomgångar och 27 olika fotografer har deltagit. Av dessa har sju fotografer varit med i alla omgångarna.

Som framgår av bifogade resultat blev Terese Tillenius klubbmästare. Stort GRATTIS, Terese! Detta stod klart redan innan sista månadstävlingen. Eftersom man fick räkna resultatet i 8 månadstävlingar minus 2 och ingen fotograf fick månadspoäng i mer än fem tävlingar, är det redovisade resultatet som gäller.

Sista månadstävlingen för året vanns överlägset av Thomas Fredriksson. 14 fotografer hade tillsammans laddat upp 27 bilder med temat ”Lycka”.

På grund av coronapandemin har årets röstningsförfarande varit något av en nödlösning eftersom våra klubbmöten har varit inställda. Det kan eventuellt bli samma sätt att rösta nästa år (eller en del av det) om coronarestriktionerna fortfarande gäller. I samband med röstningspåminnelsen i november efterlystes åsikter och förslag till ändringar, när det gäller månadstävlingarna och KM. En del sådana har inkommit, och på ett extra styrelsemöte den 14 december 2020 skall frågan om hur den fortsatta tävlingsverksamheten inom FK Aros ska se ut. Hänsyn ska då tas till medlemmarnas åsikter och förslag.

Bengt Johannesson
Tävlingsledare

RESULTAT KM och deltävling november