Teman för vårens månadstävlingar och KM 2023

Varför har vi inte månadstävling i januari! Den frågan kom upp på fotofikan före jul. Svaret var, att vi inte har haft det tidigare. Men nu har det beslutats, att även januari ingår i månadstävlingarna. Under våren 2023 blir det följande teman:

  • JANUARI – Träd
  • FEBRUARI – Mat
  • MARS – Porträtt
  • APRIL – Min hobby
  • MAJ – Torghandel

Information om KM kommer inom kort.

ETT GOTT NYTT FOTOGRAFERINGSÅR 2023
önskar Bengt Johannesson, tävlingsansvarig