Rösta i månadstävlingen!

Eftersom coronaviruset gör att vi inte kan träffas som vanligt på ett klubbmöte för omröstning på inlämnade tävlingsbilder för mars månad får omröstningen ske via e-mail till tävlingsledaren på e-mailadress bjohannesson93@gmail.com.
Detta innebär att anonymiteten på den röstande blir känd för tävlingsledaren, men ingen annan.
Ett röstnings-e-mail behöver alltså bara innehålla bildnummer och poäng.
Man ska rösta på fem bilder, som alla anges med sitt bildnummer så som det anges på hemsidan med sortering ”Newest”, dvs senast inlagda bilden överst. Den som man tycker är bäst får 5 poäng och i fallande skala ner till 1 poäng för bilden på femte plats.
OBS! Alla röster bör vara inlämnade före den 20 april!
Tävlingsledaren sammanställer månadsresultatet som redovisas tillsammans med årets ackumulerade resultat, den så kallade Barometern.
Resultatet publiceras på klubbens hemsida.
Tävlingsledare
Bengt Johannessen