Nytt poängrekord i månadstävlingen

Daniel Cordobas söta foto på en katt uppskattades så väl av klubbmedlemmarna, att han kammade hem hela 64 poäng. Av de totalt 28 röstande, var det 21 som gav Daniel poäng av varierande valör..
Antalet deltagande fotografer var 29, och sammanlagda antalet insända bilder var 57.
Vi hade ju från och med denna tävling infört en regel, om att man fick rösta på sina egna bilder. Var det detta som gjorde att bara en av de som hade lämnat in bilder inte röstade? Han hade laga förfall eftersom han var bortrest.
Nu är det ny månad och temat är ”Abstrakt foto”. Det innebär, att insända bilder ska grunda sig på foto. På klubbmötet den 24 augusti gav Stefan Nilsson exempel på hur det kan se ut.
Bengt Johannesson, tävlingsledare
Genomgånag av deltagande bilder sker på klubbmötet den 21 september.