Naturfotodagen 2020

Nu närmar sig Naturfotodagen 2020 och vi har har ännu en gång blivit erbjudna att deltaga. Vi får hänga på samma vägg som tidigare, dvs väggen vid nedgående rulltrappa högst upp.
Väggen är ca 4×2,5m och om vi snålar lite på utrymmet får vi plats med cirka 20 bilder i A3-format.

 Vi välkomnar bilder från så många medlemmar som möjligt, men kan inte garantera att just dina bilder kommer med. Deltagande bilder kommer att väljas, oberoende av fotograf, av klubbstyrelsen.

Utställningen äger rum lördagen den 15 februari, Aros Congress Center. 9.00-18.30.
Digital inlämning, i jpg-format, ca  2 Mb stor, till ”tessan.tillenius@yahoo.se” senast
31 jan. Uttagning sker 3:e februari. Valda bilder lämnas på i klubblokalen på medlemsmötet torsdag 13 februari eller enl överenskommelse.
Alla varmt välkomna
Styrelsen
Tess