Mötesverksamheten återupptas när allt lättat

Som alla medlemmar säkert förstår kommer FK Aros inte  att ha några fysiska möten pga. ökad smittspridning av covid-19.
Möten återupptas när allt lättat!
Besök vår hemsida som uppdateras efterhand och delta i månadstävlingen som vi håller igång som vanligt.

Lars Lundkvist, ordförande