Lars nattbilder på Culturen

Foto: Stefan Nilsson

Vår vän och fotoklubbskompis Lars Hedberg ställer ut nattbilder på Lilla Galleriet. Det ligger i kaféet vid Elektrabiografen i Culturen.