Lars Hedberg vann årets sista månadstävling

Det var en hård fight om de tre första platserna i årets sista månadstävling. Efterhand som rösterna kom in, skiftade tätpositionerna, men slutligen vann Lars Hedberg med sin vackra bild på kungsfiskaren i Skitviken.
Med en poäng mindre placerade sig Lars Lundkvist på andraplatsen med en bild som visar en vattenkaskad. Daniel Cordobas bild på australiska skolflickor i sina uniformer, placerade sig två poäng efter Lundkvists bild på tredjeplatsen. Således en hård tätstrid. Resultatlistor finns längre ner på denna sida.
Nästa månadstävling startar i februari 2023.
Bengt Johannesson, tävlingsledare