Köp-och-säljsida och instruktionsfilm på fkaros.com

Nu finns en sida med instruktionsfilm på vår hemsida. Till att börja med en film om hur man från Adobe Lightroom anpassar storlek på bilder till vår månadstävling. Fler filmer planeras efterhand. Länk till filmerna finns i menyn Kurser | infofilmer

Vi provar även en Sälj-Köp-Bytsida. Här kan medlemmar lägga upp fotoprylar som man vill bli av med men som kan intressera andra. Se menyn under rubriken Sälj-Köp-Byt. Där finns även länk och info om hur man går tillväga.