Klubbmöte på torsdag 2 november

  • Vi träffas i klubblokalen 18,30.
  • Grundkursens bilder redovisas av Stefan Nilsson.
  • Genomgång av bilderna i månadstävling ”Abstrakt”  
  • Aktuell information.
  • Ta gärna med egna bilder.
  • Fika