Intressant och engagerande klubbmöte

Foto: Rolf Karlsson

Den 24 mars gästades FK Aros av Henrik Andrén, professor och forskare vid SLU Grimsö Viltforskningsstation, som i bilder berättade om Yellowstone National Park i USA. Att FK Arosmedlemmarna tyckte det var ett intressant föredrag gick inte att ta miste på. Många frågor ställdes och vi fick ta del av Henriks forskarkunskap på ett både roligt och engagerande sätt. Stort tack till Henrik Andrén!

Vår ordförande Lasse Lundkvist informerade om kommande aktiviteter och påminde om Månadstävlingen och att medlemsavgiften ska betalas innan mars månads utgång. Avgiften är 350 kr som sätts in på l FK Aros plusgirokonto: 94 93 36-2