Hela klubbledningen återvald vid FK Aros årsmöte

Årsmötesdeltagare låter sig väl smaka av kvällens förplägnad. Närmast kameran ses från vänster Ulf-Göran Norefors, Bengt Johannesson, Lars Hedberg, Jitka Vlasak, Carl-Axel Svensson och Lars Lundkvist. Foto: Rolf Karlsson

Det blev återval av hela klubbstyrelsen när FK Aros höll årsmöte på torsdagskvällen. Lars Lundkvist fick fortsatt förtroende som ordförande för verksamhetsåret 2020. Övriga i klubbledningen är Stefan Nilsson, Stefan Lindgren, Björn Qvarfort, Terese Tillenius, Bengt Johannesson och Lars Bruno Eklund.
Årsmötet hölls i Växhuset, vilket var första gången klubben hade medlemsmöte där. Ett trettiotal medlemmar hade mött upp, och den större lokalen till trots fanns inte många lediga stolar.

Staffan Ellqvist berättar om sin släkting fotograf Oscar Ellqvist som var verksam som fotograf i Stockholm vid sekelskiftet 1900. På bilden ses Oscar till vänster och Staffan till höger. Foto: Rolf Karlsson

Efter årsmötet höll Staffan Ellqvist ett föredrag på temat ”Hur hitta bevarade ögonblick från sekelskiftet 1900?” Staffan berättade om sin släkting Oscar Ellqvist som var välkänd fotograf i Stockholm åren omkring sekelskiftet 1900. Staffans har gjort ett gediget jobb med att vaska fram fakta och bildmaterial ur mängder av källor och arkiv. Staffans tanke är att hans efterforskningar ska resultera i en bok om fotograf Oscar Ellqvist så småningom. Föredraget gav också en intressant inblick i miljöer och händelser i Stockholm för drygt hundra år sedan då staden endast hade ca 300.000 invånare.

Månadtävlingen på tema ”Svartvitt”, som ingår i KM, är nu stängd för flera uppladdningar. Pga tidsbrist bestämdes att tävlingen avgörs på klubbmötet i Växhuset den 12 mars. Nästa tema är ”Silhuetter”.