Gemensam bildbearbetning på klubbmötet 11 november

Hej alla fotovänner

Medlemsmötet Torsdagen 11 november ska Tessan hålla oss sysselsatta med bildbedömning i grupp. Varje grupp gör en muntlig redigering av den bild de fått att arbeta med. Redigeringen utförs sedan via Lightroom och vi kan se hur de olika redigeringarna påverkar bildens slutliga utseende. Det har framgått att detta är något som många tycker är intressant och utvecklande.
Vi hoppas på ett stort deltagande.

Alla är varmt välkomna!
Hälsar Tessan