Fotofika / Fotopromenad på Vallby

Fotofika / Promenad nu på torsdag den 13 maj träffas vi på Vallby fritidsmuseum kl.14.00-16.00.

Vallby friluftsmuseum är ett friluftsmuseum i Västerås. Museet ligger vid Skerikesvägen 2 nära E18 ungefär två kilometer norr om Västerås centrum.
Museet började anläggas 1921 och drivs idag av Västerås stad.
Museet visar miljöer från både stad och landsbygd, varav den äldsta är från 1600-talet.
Wikipedia

Medtag kaffe och något gott !

Välkomna !