Filmkväll på FK Aros

Rörlig-bild-gruppen i FK Aros visade film på klubbmötet den 4 april. Nio filmer skapade av lika många filmare visades. Var och en presenterade sitt projekt. Ovan ses bilder från respektive film.  Rolf Karlsson berättade om gruppen rörlig bild och vad man behandlat under träffarna. Gruppen planerar att träffas igen under hösten och utveckla filmandet. Popcorn serverades som det anstår en filmkväll, därtill fika.

Lasse Lundkvist informerade om kommande program och Bengt Johannesson visade några bilder från en träning i amerikansk fotboll.