Årsmöte med tema Kyla

FK Aros höll årsmöte
Fotoklubben Aros höll årsmöte torsdagen den 8 februari under ledning av årsmötesordförande Björn Qvarfort som vid sin sida hade mötessekreterare Carina Stenman Qvarfort. Samtliga tidigare styresleledamöter omvaldes. Dessa är Lars Lundkvist, ordförande, Stefan Nilsson, Stefan Lindgren, Björn Qvarfort, Bengt Johannesson, Annette Sjölund och Rolf Karlsson. Till klubbmästare valdes Anders Häggkvist.
32 medlemmar hade mött upp till årsmötet som hölls i Medborgarskolans lokaler i Kopparlunden.

Tätstrid in i det sista för tema Kyla

När det bara återstod en dag för röstning på januari månads tävllingsbilder, låg tre bilder på lika poäng i topp. Men sista dagen förändrade ställningen, och det var fortfarande inte många poäng som skilde toppplaceringarna vid avslutad röstning.
Till slut stod Jan Röman som segrare med sin disiga bild med land, sjö och solnedgång och skuggfigurer.
Sten Bergman hade en liknande bild som hamnade på 3:e plats och Lars Lundkvist gick emellan de redan nämnda med en frostig bild som visar tomma kajplatser.
Deltagarantalet bestod av 30 fotografer som tillsammans laddade upp 58 bilder, vilket var ett bra resultat. 32 klubbmedlemmar lämnade sina röster på bilderna, av dessa hade 28 själva lämnat in bilder.
Bengt Johannesson, tävlingsledare

Resultat tema kyla.