Allt om KM och Månadstävlingarna 2021

På ett extra styrelsemöte den 14 december beslöts att skilja på månadstävlingarna och klubbmästerskapet. Detta innebär, att månadstävlingarna inte ligger till grund för klubbmästerskapet, som istället avgörs vid ett tillfälle i slutet av året.

MÅNADSTÄVLINGARNA
Under rådande coronarestriktioner kommer månadstävlingarna att genomföras som tidigare under 2020. Då restriktionerna har upphört, lämnas bilderna fortfarande in digitalt men vi kan antingen fortsätta att rösta på tävlingsbilderna digitalt eller rösta på klubbmötena. I det senare fallet har medlemmarna tid fram tills klubbmötet att bestämma sig för vilka bilder, som de vill rösta på. Det har ännu inte tagits något beslut om vilken metod som ska tillämpas. Detta och teman för 2021 kommer att beslutas på nästa styrelsemöte. Med reservation för ovan anförda oklarheter ser reglerna för månadstävlingarna ut så här för 2021:

  • Följande månader ingår i tävlingsperioden: februari-maj samt augusti-november. Det innebär alltså totalt 8 tävlingsmånader. Varje tävlingsmånad är en avslutad händelse. Inga ackumulerade resultat från flera tävlingsmånader kommer att användas.
  • Deltagande fotografer får ladda upp två bilder per tävling. Filerna skall vara max 1920 pixlar på längsta sidan och i jpg/jpeg-format samt ha en filstorlek av högst 2 MB. Fotograferna är anonyma tills efter avslutad omröstning.
  • Varje månadstävling har ett tema. Alla teman presenteras samtidigt i början av tävlingsåret. För 2021 gäller nedanstående:

Februari: Vinterbild
Mars: Genom ett fönster
April: Transporter
Maj: Våren
– – – Sommaruppehåll – – –
Augusti: Sport
September: Panorama
Oktober: Vatten
November: I skogen

Mer om praktiska detaljer finns på uppladdningssidan

KLUBBMÄSTERSKAPET
Tävlingen sker i tre klasser med ett tema för varje klass. Teman för KM 2021:
Klass 1. Yrkesfolk i arbete.
Klass 2. Sportutövare
Klass 3. Djur nära där du bor

Tävlingstiden slutar 30 november 2021, vilket också är slutdatum för inlämning av bilder. Allt om KM-reglerna finner du här…