FK Aros på fotoskola

FK Arosmedlemmar besökte Nordens Fotoskola, Biskops Arnö, måndagen den 18 mars. Jonas Berggren, samordnare och lärare, tog emot oss och berättade om skolans verksamhet. Skolan startades redan 1982 som en folkhögskoleutbildning, men är sedan 2011 en yrkeshögskola. Yrkeshögskoleutbildningar finns inom flera olika branscher över hela landet. Utbildningarna ska svara mot arbetslivets behov av yrkeskompetens.
Jonas Berggren visade prov på elevernas arbeten och vi fick tillfälle att ställa frågor. En rundvandring och prat med några studenter avslutade besöket.

Kraftbilder på klubbmötet den 21 mars

 • 21 mars kl 18.30 Klubblokalen
 • Redovisning av Månadstävling med tema ”Kraft”. 
 • Stefan Nilsson tipsar om april månads tävlingstema: Regn/Dimma/Dis
 • Vi diskuterar regler för våra tävlingar, bildbearbetning, montage, ”bildmanipulering”, AI, …
 • Photoshoptips UTGÅR. Återkommer vid senare tillfälle. 
 • Aktuell information
 • Tag gärna med egna bilder som du vill visa
 • Fika

Inspirerande och välbesökt klubbmöte

Daniel Cordoba berättade om sitt sätt att skapa bilder och Karl Klockar berättade om fotografen Bill Brandt. Foto Rolf Karlsson

En välfylld klubblokal fick se och höra hur vår medlem Daniel Cordoba ser på sitt fotograferande. Daniel har en gedigen utbildning i animation och kreativt skapande och har varit mycket framgångsrik i FK Aros klubbtävlingar.
Karl Klockar berättade mycket inspirerande om fotografen Bill Brandt vars bilder inte lämnar någon oberörd.
Stefan Nilsson tipsdade om har man kan angripa mars månads fototema, Fönsterljus. Här finner du Stefans spaning…
Ordförande Lasse Lundkvist informerade om aktuella frågor

Följ med till Nordens Fotoskola 18 mars

Måndag 18 mars är vi i FK Aros bjudna till Nordens Fotoskola på Biskops Arnö utanför Bålsta. De har gjort detta program för oss:

 • 9.30 ankomst och samling i Logen där vi bjuder på kaffe, följt av att vi presenterar skolan och visar exempel på studenternas arbeten.
 • 11.00 rundvandring på skolan och möjlighet att träffa några studenter
 • 11.45 lunch (85 kr) och därefter avfärd

Senare på kvällen 16:00 till 17:30 har skolan öppet hus på Zoom om man vill kolla mer.
Anmälan till Stefan Nilsson, nilssonjohnstefan@gmail.com. Skriv om du kan ta med samåkare i din anmälan.

Ända sedan 1982 har Nordens Fotoskola varit Sveriges ledande utbildning inom dokumentärt och berättande fotografi. Skolan bär på ett starkt kulturarv och en kvalité som vilar på en lång erfarenhet.