Medlemsmöte, klubblokalen kl 18:30

Thomas Fredriksson visar egna bilder. Björn Qvarfort bilder från en resa. Annette Sjölund visar bilder sin resa till Ecuador. Stefan Nilsson håller ett lite föredrag. Tag gärna med bilder för visning.