Allt om KM och Månadstävlingarna 2021

På ett extra styrelsemöte den 14 december beslöts att skilja på månadstävlingarna och klubbmästerskapet. Detta innebär, att månadstävlingarna inte ligger till grund för klubbmästerskapet, som istället avgörs vid ett tillfälle i slutet av året.

MÅNADSTÄVLINGARNA
Under rådande coronarestriktioner kommer månadstävlingarna att genomföras som tidigare under 2020. Då restriktionerna har upphört, lämnas bilderna fortfarande in digitalt men vi kan antingen fortsätta att rösta på tävlingsbilderna digitalt eller rösta på klubbmötena. I det senare fallet har medlemmarna tid fram tills klubbmötet att bestämma sig för vilka bilder, som de vill rösta på. Det har ännu inte tagits något beslut om vilken metod som ska tillämpas. Detta och teman för 2021 kommer att beslutas på nästa styrelsemöte. Med reservation för ovan anförda oklarheter ser reglerna för månadstävlingarna ut så här för 2021:

  • Följande månader ingår i tävlingsperioden: februari-maj samt augusti-november. Det innebär alltså totalt 8 tävlingsmånader. Varje tävlingsmånad är en avslutad händelse. Inga ackumulerade resultat från flera tävlingsmånader kommer att användas.
  • Deltagande fotografer får ladda upp två bilder per tävling. Filerna skall vara max 1920 pixlar på längsta sidan och i jpg/jpeg-format samt ha en filstorlek av högst 2 MB. Fotograferna är anonyma tills efter avslutad omröstning.
  • Varje månadstävling har ett tema. Alla teman presenteras samtidigt i början av tävlingsåret. För 2021 gäller nedanstående:

Februari: Vinterbild
Mars: Genom ett fönster
April: Transporter
Maj: Våren
– – – Sommaruppehåll – – –
Augusti: Sport
September: Panorama
Oktober: Vatten
November: I skogen

Mer om praktiska detaljer finns på uppladdningssidan

KLUBBMÄSTERSKAPET
Tävlingen sker i tre klasser med ett tema för varje klass. Teman för KM 2021:
Klass 1. Yrkesmän i arbete.
Klass 2. Sportutövare
Klass 3. Djur nära där du bor

Tävlingstiden slutar 30 november 2021, vilket också är slutdatum för inlämning av bilder. Allt om KM-reglerna finner du här…

Terese tog hem KM 2020 – men Thomas tog bästa bilden av Lycka

Så var månadstävlingarna och KM avslutade för 2020: Totalt har det varit åtta tävlingsomgångar och 27 olika fotografer har deltagit. Av dessa har sju fotografer varit med i alla omgångarna.

Som framgår av bifogade resultat blev Terese Tillenius klubbmästare. Stort GRATTIS, Terese! Detta stod klart redan innan sista månadstävlingen. Eftersom man fick räkna resultatet i 8 månadstävlingar minus 2 och ingen fotograf fick månadspoäng i mer än fem tävlingar, är det redovisade resultatet som gäller.

Sista månadstävlingen för året vanns överlägset av Thomas Fredriksson. 14 fotografer hade tillsammans laddat upp 27 bilder med temat ”Lycka”.

På grund av coronapandemin har årets röstningsförfarande varit något av en nödlösning eftersom våra klubbmöten har varit inställda. Det kan eventuellt bli samma sätt att rösta nästa år (eller en del av det) om coronarestriktionerna fortfarande gäller. I samband med röstningspåminnelsen i november efterlystes åsikter och förslag till ändringar, när det gäller månadstävlingarna och KM. En del sådana har inkommit, och på ett extra styrelsemöte den 14 december 2020 skall frågan om hur den fortsatta tävlingsverksamheten inom FK Aros ska se ut. Hänsyn ska då tas till medlemmarnas åsikter och förslag.

Bengt Johannesson
Tävlingsledare

RESULTAT KM och deltävling november

2021 – ett avgiftsfritt år

Hej Fotovänner!
En litet glädjeämne i coronatider; styrelsen har beslutat att inte ta ut någon medlemsavgift för år 2021 pga. att alla våra möten och kursverksamheter avbröts i våras.
Styrelsen hoppas att vi kan ta upp fotoverksamheten under början på nästa år.
Hemsidan uppdateras fortlöpande med information om ev. fotoutflykter osv.

Lars Lundkvist, ordf. i Fotoklubben Aros

Formidabelt resultat för Tessan i oktobers månadstävling

Med en helt ohotad förstaplats och även en andraplats i oktobers månadstävling gjorde Terese Tillenius ett ryck i klubbmästerskapet. Hon hade fångat det vardagliga beteendet hos många människor, nämligen att ägna sig åt sin mobiltelefon. Detta med en bild, som av de 15 röstande klubbmedlemmarna, sju gav högsta poäng.
Temat, ”Vardag”, var inte helt lätt. Det kan givetvis tolkas på många olika sätt, vilket visades av de insända tävlingsbidragen, som visade en bred variation på temat.

Novembers tema är LYCKA, vilket också kan ge många olika tolkningar. Det är den sista deltävlingen i klubbmästerskapet för 2020, så förhoppningsvis är det många som skickar in sina bidrag före den 30 november.
Bengt Johannesson, tävlingsledare

Resultat och barometer efter tema Vardag:

Fin fotodag vid Trångfors

FK Aros fotodag vid Trångfors samlade ett dussintal deltagare. Foto: Stefan Nilsson

FK Aros fotoaktivitet på Alla Helgons Dag blev mycket lyckad. Morgonens regn upphörde vid tiotiden då ett dussintal FK Arosmedlemmar samlades vid det gamla industriminnet Trångfors smedja vid Hallstahammar. Under ett par timmar fotograferades under fria former och alla verkade helt uppslukade av den spännande miljön kring kanalen och smedjan. Den aviserade minimaran slopades så alla lät den egna kreativiteten flöda. Dagen avslutades med grillad korv som vår ordförande Lars Lundkvist serverade. Tack till Lars Lundkvist och Stefan Nilsson som arrangerade aktiviteten. Deltagarnas bilder publiceras här på hemsidan efterhand.