Naturfotogruppen

Vi har ej Naturfotogruppen och Streetgruppen kvar pga. ingen var villig att vara ansvarig.