Kulturlivsgruppen

Vi vill med våra foton skildra den skapande process och det arbete som föregår de olika uttrycken i kulturlivet innan de presenteras för allmänheten.   En process som ofta är anonym. Fotot är en viktig konstform som även kan kombineras med andra konstformer. Gruppen bildades våren 2016 och har hittills arbetat med följande projekt.

Våren 2016 följde vi Västeråssymfonikerna Sinfoniettans repetitioner  inför en konsert. Hösten samma år arbetade vi tillsammans med föreningen Tango Buenos Aros och följde deltagarna i kursen ”Argentinsk Tango”. Bägge projekten avslutades med uppskattade utställningar. Vi kommer att fortsätta arbeta med olika projekt inom kulturlivet i Västerås.

Kontakta: Karin Kiuru, e-mail: larka54@hotmail.com